Tjenester

Graving. Vi har en solid og moderne maskinpark, som gjør at arbeidet blir utført på en rask, effektiv og skikkelig måte. Vi utfører det meste av gravearbeider, men vårt spesialfelt ligger innen drenering, vann og kloakk.

Drenering

er vår spesialitet. Her innehar vi stor og bred erfaring, og så sant vi får utføre arbeidet på vår måte - så kan vi garantere tette kjellere.  Det er ingen hemmelighet at det mange steder dessverre blir slurvet med arbeidet når det gjelder å tette og drenere kjellere, noe som igjen fører til store kostnader og irritasjon. Med vår maskinpark og kompetanse på området, kan vi komme til stort sett der det trengs, for å rehabilitere slike feil og mangler på en grei måte.


Transport. For å kunne yte best mulig til enhver tid, er man alltid avhengig av transportmidler for inn og utkjøring av masse, utstyr og maskiner. Vi har alltid 2 lastebiler og en traktor med henger tilgjengelig. Dette gjør at vi raskt og effektivt kan transportere inn og ut det vi har behov for, uten unødige pauser og ventetid.
Drenering
Drenering
SuperUser Account   Thursday, July 2, 2015

Drenering er vår spesialitet. Her innehar vi stor og bred erfaring, og så sant vi får utføre...

Learn More

Transport
Transport
SuperUser Account   Thursday, July 2, 2015

Transport. For å kunne yte best mulig til enhver tid, er man alltid avhengig av transportmidler for inn og utkj...

Learn More

Graving
Graving
SuperUser Account   Thursday, July 2, 2015
Graving. Vi har en solid og moderne maskinpark, som gjør at arbeidet blir utført på...
Learn More

HANS JØRGEN JØRGENSEN
Gamle Hyggen vei 6, 3440 RØYKEN

Mobil: 90 68 55 30
E-post: hans@hjjorgensen.no

Org.nr. 969943743

Planar Client Options
Layout Style
  • Wide
  • Boxed
Theme Preview